نویسنده = امان اله ناصری کریموند
مؤلفه های تربیت اجتماعیِ معنویت‌محور از منظر نهج‌البلاغه

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 108-136

1022064/arq.2022.345012.1095

امان اله ناصری کریموند؛ فاطمه مرادی کهنکی؛ مینا شمخی