واکاوی مسئله مشورت با زنان از منظر قرآن و عهدین

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 79-94

1022064/arq.2022.349581.1102

محسن عامری خیرآبادی؛ مهدی عبادی


مولفه های شخصیتی و رفتاری مربیان تربیتی از منظر نهج البلاغه

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 84-105

1022064/arq.2022.324113.1040

فاضله میرغفوریان؛ عفت تاج آبادی؛ معصومه بیات