نویسنده = سید محمد اسماعیلی
آثار اعتقاد به مالکیت خدا در زندگی انسان از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 4، دی 1402، صفحه 8-33

10.22034/arq.2023.190741

سید محمد اسماعیلی؛ رحمت الله روحی


شناسایی ریشه‌های فتنه از نگاه قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 28-45

1022064/arq.2022.344716.1093

سید محمد اسماعیلی؛ حسین حیدری گاودانه گداری