نویسنده = طیبه حیدری راد
مَثل و تحلیل کاربست‌های اخلاقی اجتماعی آن درآیه261 بقره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

1022064/arq.2023.354352.1116

طیبه حیدری راد