نویسنده = لیلا کمالی
بررسی راهکارهای درمان هیستریک از منظر قرآن و روانشناسی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 9-26

1022064/arq.2021.138617

محمود واعظی؛ سیدمجید نبوی؛ لیلا کمالی