نویسنده = سهراب مروتی
تبیین رابطه ی محبت و توکل به خدا از نگاه قران و حدیث

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 30-53

1022064/arq.2022.324103.1039

فاطمه افراسیابی؛ سهراب مروتی