نویسنده = فاطمه افراسیابی
آسیب شناسی اجتماعی دانشجویان دانشگاه با رویکرد اسلامی شدن آن از منظر قرآن و حدیث

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 58-85

10.22034/arq.2023.181941

فاطمه افراسیابی؛ سیدمحمدرضا حسینی نیا؛ مجتبی محمدی انویق


تبیین رابطه ی محبت و توکل به خدا از نگاه قران و حدیث

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 30-53

1022064/arq.2022.324103.1039

فاطمه افراسیابی؛ سهراب مروتی