کلیدواژه‌ها = توکل
کارکردهای توکل به خداوند در مواجهه با افراد و قضا و قدر الهی بر مبنای تحلیل محتوای آیات قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 115-138

10.22034/arq.2023.178298

محمد عترت دوست؛ فتحیه فتاحی زاده؛ معصومه سادات سعیدی حسینی


تبیین رابطه ی محبت و توکل به خدا از نگاه قران و حدیث

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 30-53

1022064/arq.2022.324103.1039

فاطمه افراسیابی؛ سهراب مروتی