کلیدواژه‌ها = ‌ والدین
نقش اعتدال‌ والدین در سلامت روان‌ فرزندان از منظر قرآن و روایات

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 46-64

1022064/arq.2022.338288.1081

محمد اسماعیل صالحی زاده؛ روح الله محمدی