کلیدواژه‌ها = قرآن و عهدین
واکاوی مسئله مشورت با زنان از منظر قرآن و عهدین

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 79-94

1022064/arq.2022.349581.1102

محسن عامری خیرآبادی؛ مهدی عبادی