کلیدواژه‌ها = مبانی اجتماعی و معرفتی
مبانی اجتماعی و معرفتی بیداری اسلامی از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 3، مهر 1402، صفحه 29-54

10.22034/arq.2023.187990

سهیلا همتی مامو؛ فاطمه اردشیری؛ زهرا رضایی