کلیدواژه‌ها = جنسیت
مؤلفه‌های اقتدار اقتصادی زن از منظر قرآن

دوره 3، شماره 4، دی 1402، صفحه 156-183

10.22034/arq.2023.190747

محمد مولوی؛ امیر جباری؛ فریبا پروینیان


بررسی خوانش سعدیه شیخ از اندیشه های ابن عربی درباره زنان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 27-51

1022064/arq.2021.138618

مرضیه محصص؛ نفیسه دانش فرد