کلیدواژه‌ها = تفریط
اعتدال در ابعاد سه‌گانه ارتباطی انسان از منظر قرآن

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 33-57

10.22034/arq.2023.181940

فاطمه سیفعلی‌ئی؛ مریم ابراهیمی