موضوعات = علوم قرآن و حدیث
مَثل و تحلیل کاربست‌های اخلاقی اجتماعی آن درآیه261 بقره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

1022064/arq.2023.354352.1116

طیبه حیدری راد


هم سنجی اصطلاح «مسئولیت اجتماعی» و مفهوم قرآنی «ولایت» با روش تحلیل مؤلفه‌ای معنا

دوره 3، شماره 4، دی 1402، صفحه 94-119

10.22034/arq.2023.190744

محمد حسین اخوان طبسی؛ محمد پارسائیان؛ حسین شجاعی


مؤلفه‌های اقتدار اقتصادی زن از منظر قرآن

دوره 3، شماره 4، دی 1402، صفحه 156-183

10.22034/arq.2023.190747

محمد مولوی؛ امیر جباری؛ فریبا پروینیان


آسیب شناسی اجتماعی دانشجویان دانشگاه با رویکرد اسلامی شدن آن از منظر قرآن و حدیث

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 58-85

10.22034/arq.2023.181941

فاطمه افراسیابی؛ سیدمحمدرضا حسینی نیا؛ مجتبی محمدی انویق


واکاوی شخصیت حنه (س) و تدابیر وی برای غلبه بر آداب نادرست اجتماعی

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 86-109

10.22034/arq.2023.182485

نجمه سادات میرغفوریان؛ سمانه سادات سدیدپور؛ مژگان جلوه؛ ناهید کارساز؛ مائده کاملی


تأمل در توسعه علم گرایی برپایه عقلانیت وحیانی از منظر قرآن

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 94-114

10.22034/arq.2023.178297

محمد یاسین بصیرت؛ کریم خان محمدی؛ داود رحیمی سجاسی


کارکردهای توکل به خداوند در مواجهه با افراد و قضا و قدر الهی بر مبنای تحلیل محتوای آیات قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 115-138

10.22034/arq.2023.178298

محمد عترت دوست؛ فتحیه فتاحی زاده؛ معصومه سادات سعیدی حسینی


تحلیل رویکرد تنزیلی در حل مسئله اجتماعی در قرآن با محوریت مسئله زن

دوره 2، شماره 4، دی 1401، صفحه 141-163

1022064/arq.2023.395124.1179

محمد تقی احمدی پرتو؛ عبدالکریم بهجت پور