موضوعات = علوم اجتماعی
طراحی الگوی قرآنی شهر طیب اسلامی با رویکرد آینده‌ پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

1022064/arq.2024.426007.1244

محمد سبحانی یامچی؛ علی عشقی؛ سعیده علوی


مبانی اجتماعی و معرفتی بیداری اسلامی از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 3، مهر 1402، صفحه 29-54

10.22034/arq.2023.187990

سهیلا همتی مامو؛ فاطمه اردشیری؛ زهرا رضایی