بررسی راهکارهای درمان هیستریک از منظر قرآن و روانشناسی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 9-26

1022064/arq.2021.138617

محمود واعظی؛ سیدمجید نبوی؛ لیلا کمالی


کاربست معرفتی-هدایتی آیه میثاق در زندگی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 9-28

1022064/arq.2022.332986.1065

فاطمه میرزایی؛ سیده شیرین حجازی؛ مریم گرمرودی


راهکارهای کنشی مراقبت معنوی از منظر آیات و روایات

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 83-107

1022064/arq.2022.337585.1077

حمیده فاتحی پیکانی؛ محمد جواد فدایی


مؤلفه های تربیت اجتماعیِ معنویت‌محور از منظر نهج‌البلاغه

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 108-136

1022064/arq.2022.345012.1095

امان اله ناصری کریموند؛ فاطمه مرادی کهنکی؛ مینا شمخی


شناسایی ریشه‌های فتنه از نگاه قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 28-45

1022064/arq.2022.344716.1093

سید محمد اسماعیلی؛ حسین حیدری گاودانه گداری


تبیین رابطه ی محبت و توکل به خدا از نگاه قران و حدیث

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 30-53

1022064/arq.2022.324103.1039

فاطمه افراسیابی؛ سهراب مروتی


نقش اعتدال‌ والدین در سلامت روان‌ فرزندان از منظر قرآن و روایات

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 46-64

1022064/arq.2022.338288.1081

محمد اسماعیل صالحی زاده؛ روح الله محمدی


آسیب‌شناسی مولفه های نظریه مفسرمحوری در تفسیر قرآن

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 54-83

1022064/arq.2022.325551.1050

علی فتحی؛ فاطمه سلطان محمدی؛ حسین سلطان محمدی


پیامدهای اشرافیت و تجمل‌گرایی مسئولان با تأکید بر آیه 16 سوره اسراء

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 65-84

1022064/arq.2022.337911.1078

اکرم السادات سیدی؛ سید محمد علوی زاده