مولفه های شخصیتی و رفتاری مربیان تربیتی از منظر نهج البلاغه

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 84-105

1022064/arq.2022.324113.1040

فاضله میرغفوریان؛ عفت تاج آبادی؛ معصومه بیات


واکاوی شخصیت حنه (س) و تدابیر وی برای غلبه بر آداب نادرست اجتماعی

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 86-109

10.22034/arq.2023.182485

نجمه سادات میرغفوریان؛ سمانه سادات سدیدپور؛ مژگان جلوه؛ ناهید کارساز؛ مائده کاملی


تأمل در توسعه علم گرایی برپایه عقلانیت وحیانی از منظر قرآن

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 94-114

10.22034/arq.2023.178297

محمد یاسین بصیرت؛ کریم خان محمدی؛ داود رحیمی سجاسی


کارکردهای توکل به خداوند در مواجهه با افراد و قضا و قدر الهی بر مبنای تحلیل محتوای آیات قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 115-138

10.22034/arq.2023.178298

محمد عترت دوست؛ فتحیه فتاحی زاده؛ معصومه سادات سعیدی حسینی


تحلیل رویکرد تنزیلی در حل مسئله اجتماعی در قرآن با محوریت مسئله زن

دوره 2، شماره 4، دی 1401، صفحه 141-163

1022064/arq.2023.395124.1179

محمد تقی احمدی پرتو؛ عبدالکریم بهجت پور


بررسی آثار بکارگیری مجازاتهای جایگزین حبس در تحقق تربیت دینی فرزندان افراد بزهکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

1022064/arq.2023.310160.1031

مهدی عبداللهی پور؛ رضا رنجبر؛ محمدمهدی بشیری


مَثل و تحلیل کاربست‌های اخلاقی اجتماعی آن درآیه261 بقره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

1022064/arq.2023.354352.1116

طیبه حیدری راد


طراحی الگوی قرآنی شهر طیب اسلامی با رویکرد آینده‌ پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

1022064/arq.2024.426007.1244

محمد سبحانی یامچی؛ علی عشقی؛ سعیده علوی