داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
علی اصغر آخوندی علوم قرآن و حدیث استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود
یونس اشرفی امین علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
مسعود اقبالی علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم . کرمانشاه
ناصر انطیقه چی علوم قرآن و حدیث استاد یار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد رضا انواری علوم اجتماعی عضو گروه تبلیغ و ارتباطات موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی
کامران اویسی علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی (استادیار) گروه معارف قرآن و حدیث دانشگاه معارف اسلامی
اسماعیل بلالی علوم اجتماعی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
علی تمسکی بیدگلی علوم قرآن و حدیث دانش‌آموخته دکتری دانشگاه مازندران
محمدجواد توکلی خانیکی علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی مشهد
اسماعیل چراغی کوتیانی علوم اجتماعی 0
مجید چهری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم ایران
مهدی حیاتی علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
مهیار خانی مقدم علوم قرآن و حدیث استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه گیلان رشت
رقیه خلیلی علوم قرآن و حدیث استاد یارگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم . شاهرود
مژگان خوشنام علوم اجتماعی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
فاطمه دست رنج علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک
زینب روستایی علوم قرآن و حدیث استاد یار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم. شیراز
مرتضی سازجینی علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محمد سبحانی یامچی علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و تفسیر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
سمانه سادات سدیدپور علوم اجتماعی جامعه شناسی ،دانشگاه خوارزمی
مهدی سلطانی علوم اجتماعی استادیار گروه علوم اجتماعی
محمد سلطانیه علوم اجتماعی حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی
سیده فاطمه سلیمی علوم قرآن و حدیث استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، آمل
فاطمه سیفعلی‌ئی علوم قرآن و حدیث مدرس گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام
علی اصغر شعاعی علوم قرآن و حدیث استاد یار دانشگاه علوم قرآنی قم
نرگس شکربیگی علوم قرآن و حدیث استاد یار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
داود صائمی علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
مجید صادقی مزیدی علوم قرآن و حدیث استاد یارگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم . شیراز
محمد اسماعیل صالحی زاده علوم قرآن و حدیث استاد یارگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ، شاهرود
مریم طاهری زاده علوم قرآن و حدیث استاد یارگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم . زابل
محمدرضا عامریان علوم قرآن و حدیث استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
مهدی عبادی علوم قرآن و حدیث استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
محمد عترت دوست علوم قرآن و حدیث استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
سیدمحمدعلی غمامی علوم اجتماعی گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دانشکده فرهنگ و علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم
حمید فاضل قانع علوم اجتماعی موسسه
ابراهیم فتحی علوم اجتماعی گروه روزنامه نگاری و خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما ، تهران، ایران
سید حسین فخرزارع علوم اجتماعی استاد یار گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
ریحانه کارپرور علوم اجتماعی عضو گروه علمی مطالعات اسلامی زنان جامعه الزهرا سلام الله علیها و عضو گروه مطالعات خانواده دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
محمدمهدی کریمی نیا علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم
حسین محمدی علوم قرآن و حدیث استاد یار گروه معارف دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
روح الله محمدی علوم قرآن و حدیث استاد یار گروه تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ، شاهرود
مجتبی محمدی مزرعه شاهی علوم قرآن و حدیث استادیار ، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
داود معماری علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی
روح اله ناظمی علوم قرآن و حدیث بلوار بزرگمهر جنوبی قبل از دانشگاه پیام نور زاهدان دانشکده علوم قرآنی
سیدمجید نبوی علوم قرآن و حدیث دانش آموخته دکترای علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه اراک
زهره نریمانی علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
علی اصغر نصیری علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی و مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد نظری علوم قرآن و حدیث استادیارگروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
بهمن هادیلو علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
قدسیه سادات هاشمی دولابی علوم قرآن و حدیث استاد یارگروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا
عباس یوسفی تازه کندی علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم