درباره نشریه

* این فصلنامه در ابتدا تحت عنوان «تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث» مشغول فعالیت بود که طبق نظر کمیسیون مجلات وزارت علوم در ارزیابی 1401، عنوان خود را به «فصلنامه قرآن و علوم اجتماعی» تغییر داده است.
* با توجه به مجوز نشر، اولین شماره این فصلنامه از بهار 1400 منتشر شده است.

* به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند "فصلنامه "قرآن و علوم اجتماعی" در ارزیابی سال1401 وزارت علوم تحقیقات و فناوری موفق به اخذ رتبه (ب) گردید .

 * در سال 1402 مجوز نمایه در  ISC (موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام) را دریافت نموده است .

* آدرس سامانه فصلنامه جهت ارسال مقالات: arq.quran.ac.ir

 

کشور محل چاپ : جمهوری اسلامی ایران

ناشر : دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم قرآنی شاهرود)

شاپای  الکترونیکی :  issn: 2783-3542

قابل دسترسی : arq.quran.ac.ir 

نوبت چاپ : فصلنامه

زبان مجله : فارسی 

حوزه تخصصی : قرآن و علوم اجتماعی

نوع مجله : علمی- پژوهشی

دسترسی آزاد به متن مقالات : بله

نوع داوری : دوطرفه بسته

ایمیل مجله : tahghighat.qh@quran.ac.ir