دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-140 

مقاله علمی پژوهشی

بررسی راهکارهای درمان هیستریک از منظر قرآن و روانشناسی

صفحه 9-26

1022064/arq.2021.138617

محمود واعظی؛ سیدمجید نبوی؛ لیلا کمالی